Privacy Verklaring

Studio Wae B.V.

Versie 1: april 2020

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.studiowae.nl/ verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Studio Wae in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Studio Wae gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;Voor het uitvoeren van relatiebeheer verwerken wij NAW en contactgegevens. Deze gegevens zullen wij bewaren 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld en verwerken wij op basis van het afhandelen van een overeenkomst.
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website verwerken wij locatiegegevens, geslacht en nationaliteit. Deze gegevens bewaren wij 50 maanden en verwerken wij op basis van gerechtvaardigd belang.
 • Product- en dienstontwikkeling;
  Voor product- en dienstontwikkeling verwerken wij contactgegevens, echter benaderen wij alleen mensen die een overeenkomst met ons gesloten hebben. Deze gegevens zullen wij 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld bewaren
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  Voor het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten verwerken wij NAW, betaalgegevens en contactgegevens. Deze gegevens verwerken wij op basis van afhandelen overeenkomst, communicatie, betaalverkeer en identificatie. Deze gegevens zullen wij bewaren 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld.
 • Het bepalen van strategie en beleid;
  Om strategie en beleid te bepalen verwerken wij contactgegevens, locatiegegevens, nationaliteit en NAW. Locatiegegevens en nationaliteit zullen 50 maanden bewaard worden. NAW en contactgegevens zullen bewaard worden 1 tot 6 maanden na beëindiging van samenwerkingsverband of overeenkomst. We verwerken gegevens onder gerechtvaardigd belang en uitvoering overeenkomst.
 • Het interessanter maken van het internet aanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;
  Om het internet aanbod interessanter te maken door middel van het tonen van reclame verwerken wij cookies als wij toestemming hebben gekregen. Deze tracking cookies zijn 30 dagen geldig.

Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Studio Wae, haar relaties en haar medewerkers; Om onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Studio Wae te achterhalen verwerken wij contactgegevens en NAW gegevens. Deze bewaren wij 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Gegevensbeveiliging

Studio Wae maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Vertrouwelijkheid & Verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 • De bedrijven waar wij persoonsgegevens aan verstrekken zijn:
 • Mailchimp voor samenwerken: NAW, contactgegevens (communicatie,identificatie).
 • Moneybird voor opslag data: NAW, betaalgegevens, contactgegevens. (Afhandelen overeenkomst, communicatie).

Dropbox voor opslag data: NAW, betaalgegevens, contactgegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, identificatienummer, kopie id bewijs, nationaliteit, pasfoto’s / camerabeelden, personeelsdossier. (afhandelen overeenkomst, communicatie, betaalverkeer, identificatie).

Cookies

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken

Deze website maakt met uw toestemming gebruik van ‘tracking cookies’. We gebruiken cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Uw toestemming geldt voor: www.studiowae.nl

Via onze website wordt een cookie geplaats van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘analytis-dienst’. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportage te krijgen over hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover derden de informatie namen Google verwerken. Studio Wae heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen door Google.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het formulier op https://www.studiowae.nl/contact/, ons een e-mail te sturen via info@studiowae.nl.

U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookie verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Studio Wae, Gansstraat 170, 3582 EP, KVK: 69171513, info@studiowae.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.